Bæredygtigt byggeri med SIPs

Opførelse og drift af bygninger har en betydelig indvirkning på miljøet. Hele 39 procent af al energirelateret CO2-udledning på verdensplan kommer fra byggeindustrien.

  • Driftsenergi, som du bruger til at varme dit hjem op med, lave mad, gå i bad, tænde lys og så videre. Den står for 28 procent af verdens energi-relaterede CO2-udledning.
  • Fremstilling af byggematerialer: Produktionen og transport af byggematerialer såsom beton, metal og andet, samt nedrivning og affaldshåndtering fra byggeri. Alt det hæfter for 11 procent af CO2-udledningen skabt af verdens energiproduktion.

Bæredygtige bygninger bruger mindre energi, reducerer kuldioxidemissioner og spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af globale klimaændringer. Bygninger bruger også en enorm mængde naturressourcer til at konstruere og drive. Opførelse af bæredygtige bygninger, der bruger disse ressourcer mere effektivt, samtidig med at minimering af forurening, der kan skade vedvarende naturressourcer, er afgørende for en bæredygtig fremtid.

Strukturelle isolerede paneler (SIPs) er et af de mest lufttætte og bedst isolerede byggesystemer til rådighed, hvilket gør dem til et naturligt bæredygtigt produkt. 

En lufttæt SIPs-bygning bruger mindre energi til opvarmning og afkøling, giver bedre kontrol over indendørs miljøforhold og reducerer byggeaffald, vægtykkelser osv.

Bekæmpelse af klimaforandringer

I Danmark udgør energiforbruget til opvarmning af bygninger 60% af bygningernes samlede forbrug. Ved afbrænding af fossile brændsler (Gas,Olie &Kul) og biomasse (træ) til energiproduktion dannes der kuldioxid (CO2 ), som er en "drivhusgas", der øger den globale opvarmning og medfører klimaforandringer. Bygningers energiforbrug, især til opvarmning, resulterer derfor i udledning af store mængder CO2. Det er nu almindeligt anerkendt, at den globale opvarmning udgør en af de største trusler imod vores levevis, som vi nogen sinde har stået over for, og at en omfattende Global indsats er påkrævet for at standse opvarmningen af vores klode og for at modvirke dens følgevirkninger. 

Dette problem kan løses på forskellige måder. Hovedparten af alle forskere mener, at problemet skal løses ved at investere i vedvarende energi eller atomkraft, men disse teknologier er dyre og hver især forbundet med begrænsninger og potentielle problemer. En langt mere ansvarlig tilgang består i først at reducere energi- og ressourcebehovet, som derfor bliver nemmere at opfylde ved hjælp af andre og mere miljøvenlige energikilder. Den enkleste og mest omkostningseffektive måde at reducere energibehovet på er ved at forbedre vores bygningers energieffektivitet, dvs. ved at isolere dem bedst muligt.

​Kontakt os og hør mere

​Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. Du kan ringe til os på telefon 69 16 40 50 eller sende en e-mail til info@sipsnordic.dk.

Følg Sips Nordic ​på Facebook

Følg os og få større indbik i vores hverdag, deltag i eventuelle konkurrencer og meget mere.

Om os

Sips Nordic tilbyder en ny slags træelementer, som gør det hurtigt at sætte op, når du enten bygger hus, vægge, kviste eller noget helt fjerde. Vores løsning giver bedre udnyttelse af plads, og gør det billigere.

Få flere kvadratmeter for pengene

Få en bedre isolering

Kan bruges til stort set alle formål

​Sips Nordic ApS

​Sømosegårdvej 14, 5000 Odense C

Navigation med Google Maps

Telefon: 69 16 40 50

E-mail: info@sipsnordic.dk

Har du spørgsmål? Så kontakt os gerne!

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Sips Nordic ApS

CVR: 36468645